Loading...

KURS 1 – CMA UYGULAMASI İLE META ANALİZ EĞİTİMİ

İçerik 1- Meta-Analizin Tanımı ve Temelleri

2- Meta-Analizin Adımları

3- CMA Programının Tanıtımı ve Veri Girişi

4- Yayın Yanlılığının Tespiti

5- CMA İle Ortalama Etki Büyüklüğü Hesaplaması

6- Moderatör Analizi

 

Kurs Günü 14 Ekim 2022
Kurs Saati 09:00 – 12:30
Katılımcı Sayısı 50 Kişi
Kişi Başı Eğitim Ücreti 300 TL
Eğitimci Doç. Dr. Ali KIŞ

*Bilgisayarınız ile katılmanız rica olunur.

KURS 2 – AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ EĞİTİMİ

Kurs Saati09:00 – 12:30

İçerik 1- Yapısal Eşitlik Modellemesine (YEM) Giriş

2- Temel Kavramlar ve Varsayımlar

3- YEM Türleri ve Modeller

4- YEM’de Uyum İyiliği İndeksleri

5- AMOS  Programı ve  Model Tanımlama

6- Birinci Düzey Tek Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi

7- Birinci Düzey Çok Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi

8- İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi

9- Örtük Değişkenli Yapısal Model Analiz (Latent Variable Structural Model)

10- AMOS ile Aracılı Model Testi

11- Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi (Path Analysis with Observed Variables)

Kurs Günü 14 Ekim 2022
Katılımcı Sayısı 50 Kişi
Kişi Başı Eğitim Ücreti 300 TL
Eğitimci Doç. Dr. Servet ATİK

* Bilgisayarınız ile katılmanız rica olunur.

KURS  3 – ULUSLARARASI GELİŞİMİ İZLEME VE DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU

Kurs Saati09:00 – 17:00

İçerik 1- Kurs öncesi değerlendirme, tanışma ve beklentiler

2- Erken çocukluk döneminde gelişimin önemi, gelişimsel sorunların sıklığı, nedenleri ve önleyici yaklaşımlar

3- GİDR felsefe ve yapısı, araştırmaları ve dünyada GİDR kullanımı

4- GİDR tekniği, temel ilkeleri, uygulama (Rol oynama tekniği ile pratik uygulama)

5- GİDR uygulama, kodlama ve yorumlama

6- GİDR yarışması

7- GİDR uygulama bölümü

8- GİDR gelişimi destekleme bölümü

9- GİDR sonuçlarının aileler ile paylaşılması (Rol oynama tekniği ile pratik uygulama)

10- GİDR ile erken girişim ve sağaltım uygulamaları

11- GİDR uygulayıcı sertifikası, kursun değerlendirmesi ve kapanış

Kurs Günü 14 Ekim 2022
Katılımcı Sayısı 30 Kişi
Kişi Başı Eğitim Ücreti 300 TL
Eğitimci Kurs Başkanı: Prof. Dr. Derya Doğan
Kurs Eğiticileri: Prof. Dr. Derya Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Büyükavcı, Uz. Dr. Tuğba Karaca Ahat, Uz. Dr. Tuğba Yılmaz Gençer

KURS  4 – ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE UYGULAMLARI

Kurs Saati09:00 – 12:30

İçerik a- Etkili İletişim Teknikleri, CV hazırlama Yöntemi Mülakat Tekniklerinin Püf Noktaları

1-İş Yaşamında Profesyonellerin Sıklıkla Karşılaştığı Sözlü İletişim Biçimleri

2-Dil ve İyi Konuşmacıda Aranan Nitelikler

3-Resmi ve Gayri Resmi Durumlarda Telefon Kullanımı

4-Dinleme Becerileri

5-Etkili dinlemeyi engelleyen bazı faktörler aşağıda sıralanmaktadır

6-Konuşma Becerileri: Açıklık, Hacim, Ses Tonu, Acillik, Mesajı Alma, Dil Kullanımı

7-Sözsüz İletişimin (Beden Dilinin) Özellikleri,

8-Vücut Dili

9-Jest ve Mimikler

10-Duruş, Oturuş, Ayaklar El ve Kol Hareketleri

11-Yüz İfadesi ve Mimikler

12-Gözler ve Göz Kontağı

13-Baş Hareketleri

14-Kişisel Mesafe

15-Dokunma Uygun ve Uygun Olmayan Durumlar

16-Tokalaşma – El Sıkışma İstem Dışı Jestler

17-Giyim-Kuşam Kodları

18-Çeşitli Fiziksel İletişim Araçları: Aksesuar, Kişisel Bakım ve Makyaj

19-CV Hazırlama

b-Dijital Etkileşim ve İletişim Uygulamaları

1-Teknolojiye Giriş-İnovasyon Kavramı

2-Dijital Vatandaşlık Ve Siber Güvenlik

3-Linked In ile Başarılı Olmanın Sırları

4-Dijital Sunum Teknikleri

5-İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme

6-Dijital Çağın Meslekleri Ve Üretimleri

7-Web 2.0 Araçları

8-Zihin Haritası Araçları

9-Form Anket Araçları

10-İnfo Grafik Oluşturma (İnfogram, Canva)

11-Google Forms

Kurs Günü 14 Ekim 2022
Katılımcı Sayısı 120 Kişi
Kişi Başı Eğitim Ücreti 300 TL
Eğitimci Nur Çelik, Öner Turan